XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Nabava i financije arhiva

Bilješke uz Financijski izvještaj za 2022. godinu:

.odt  .pdf 

Financijski izvještaj za 2022. godinu:

.csv   .pdf

Financijski plan za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu:

.csv   .pdf

Obrazloženje Financijskog plana za 2023. godinu:

.odt   .pdf

Plan nabave XV. gimnazije za 2023. godinu:

.csv   .pdf

Dopuna Plana nabave XV. gimnazije za 2023. godinu, usvojena na 37. sjednici Školskog odbora:

.csv   .pdf 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023.

.csv   .pdf 

Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023.

.odt   .pdf


REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022-izvjesce

REBALANS PO STAVKAMA ZA 2022-izvjesce

Registar ugovora_2021

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2021-21-114-515-16682-FI(04.02.2022.)

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2021-21-114-515-16682-BI(04.02.2022.)

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022-2024

Plan Nabave_ XV. GIMNAZIJA – 2022


1. Izmjene i dopune pl.nab za 2021..

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2021

Financijski izvještaj-Završni račun 2020 (1.2.2021.)

Bilješke uz Završni račun 2020 (1.2.2021.)

Registar ugovora 2020. – EOJN

PLAN NABAVE 2021_


Financijski plan za 2021.procijena za 2022 i 2023_

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019 (3.2.2020.)

BILJEŠKE ZA 2019 (3.2.2020.)

PLAN NABAVE 2020


SŠ – FIN. PLAN 2020.- 2022.

PRVA DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2019 GODINU

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2019

FI ZAVRŠNI RAČUN 2018 (4.2.2019.)

BI-bilješke uz završni račun (4.2.2019.)

PLAN NABAVE 2019


XV.GIMNAZIJA-FINANCIJSKI PLAN 2019 PROCJENA 2020-2021

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

ZAVRŠNI RAČUN 2017 (5.2.2018.)

PLAN NABAVE 2018

FINANCIJSKI PLAN 2018 PROCJENA 2019-2020


DRUGA DOPUNA PLANA NABAVE 2017

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2017

PRVA DOPUNA PLANA NABAVE 2017

FINANCIJSKI PLAN 2017

PLAN NABAVE 2017

Završni račun 2016

Bilješke


TREĆA DOPUNA PLANA NABAVE 2016

REBALANS FIN.PLANA 2016

DRUGA DOPUNA PLANA NABAVE 2016

PLAN NABAVE-PRVA DOPUNA 2016

FINANCIJSKI PLAN 2016

PLAN NABAVE 2016

Završni račun 2015.


DOPUNA PLANA NABAVE 2- 2015.

DOPUNA PLANA NABAVE 2015.

PLAN NABAVE 2015

Završni račun 2014.

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa


Financijski plan 2014

Plan nabave 2014

Plan nabave 2013

Plan nabave 2012

Dopuna plana nabave 2012


XV. gimnazija
Loading...