XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja XV. gimnazije je školsko vijeće koje čine predstavnici roditelja svakog razrednog odjela u školi. Vijeće ima svog koordinatora, kojeg imenuje ravnatelj, a koordinatoricom Vijeća je za školsku godinu 2022./2023. imenovana Sanja Vučetić, prof. savjetnik, stručna suradnica psihologinja i nastavnica psihologije.

Sastav, djelokrug i način rada Vijeća roditelja definiran je odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Statuta XV. gimnazije i Poslovnika o radu školskih vijeća XV. gimnazije.

Zaključci sjednica Vijeća roditelja u školskoj godini 2022./2023.


XV. gimnazija
Loading...