XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Referentni mrežni izvori

Dopušteno je korištenje ili citiranje pojedinih članaka u dijelovima ili u cjelini uz naznaku izvora!

 Mrežna izdanja enciklopedija i leksikona na hrvatskom jeziku – izbor

PORTAL Hrvatskoga LZ Miroslav Krleža  obuhvaća sadržaj:

Hrvatska enciklopedija 

Proleksis enciklopedija  – hrvatska opća i nacionalna enciklopedija

Enciklopedija LZ Miroslav Krleža

Leksikon Marina Držića

Židovski biografski leksikon

Portal hrvatske tehničke baštine 

Mrežna izdanja priručnika na hrvatskom jeziku – izbor

Portal Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje JEZIK.HRvatski  objedinjuje sve najvažnije priručnike i mrežne izvore za lakše ovladavanje hrvatskim jezikom:

Hrvatski jezični portal – zajednički projekt Novog Libera i Srca. Većini riječi u bazi pridodani su izvedeni oblici, tj. gramatička razrada.

Mrežna izdanja enciklopedija na engleskom jeziku – izbor

 Encyclopædia Britannica

The World’s #1 Online Encyclopedia sadrži više od 200 pojedinačnih enciklopedija i referentnih izvora raznih svjetskih izdavača

Ancient History Encyclopedia

ArtCyclopedia

Mrežna izdanja rječnika i priručnika na stranim jezicima– izbor

OneLook Dictionary – objedinjuje riječi iz više od 900 općih i specijalnih rječnika

European Dictionary  – višejezični rječnik

Cambridge  dictionary 

MacMillan Dictionary

Merriam-Webster Dictionary

DUDEN Woerterbuch

Digitales Woerterbuch der deutschen Sprache

English- Deutsch

Online Dictionary for Library and Information Science

The Nobel prize

Mrežne geografske karte i atlasi – izbor

Google Maps

Google Earth

Geo-Gauss – na ovim stranicama se nalaze:

Multimap – atlas svijeta; detaljna karta Hrvatske

Quick Maps – karte, zastave, ekonomija, klima, prirodni resursi

Geography  – izvori o ljudima, mjestima, okolišu

World Atlas and World Maps – karte, zastave, podaci o zemljama i dr.

Maps National Geographic

Ažurirano: 26.03.2020.


Loading...
XV. gimnazija