XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Referentni mrežni izvori

Dopušteno je korištenje uz naznaku izvora!

Mrežna izdanja enciklopedija i leksikona na hrvatskom jeziku – izbor

PORTAL Hrvatskoga LZ Miroslav Krleža  obuhvaća sadržaj:

Hrvatska enciklopedija 

Proleksis enciklopedija  – hrvatska opća i nacionalna enciklopedija

Enciklopedija LZ Miroslav Krleža

Leksikon Marina Držića

Židovski biografski leksikon

Portal hrvatske tehničke baštine 

Mrežna izdanja rječnika i priručnika na hrvatskom jeziku – izbor

Portal Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje JEZIK.HRvatski  objedinjuje sve najvažnije priručnike i mrežne izvore za lakše ovladavanje hrvatskim jezikom:

Hrvatski jezični portal – zajednički projekt Novog Libera i Srca. Većini riječi u bazi pridodani su izvedeni oblici, tj. gramatička razrada.

Hrvatski terminološki portal  je mjesto okupljanja suvremene terminološke građe, tj. strukovnoga nazivlja na hrvatskom jeziku. U jedinstvenoj se portalskoj tražilici zajednički pretražuje i građa iz nekoliko baza, uključuje Struna.

Megabajt  –  informatički rječnik

Mrežna izdanja enciklopedija na engleskom jeziku – izbor

 Encyclopædia Britannica

The World’s #1 Online Encyclopedia sadrži više od 200 pojedinačnih enciklopedija i referentnih izvora raznih svjetskih izdavača

Ancient History Encyclopedia

ArtCyclopedia

Mrežna izdanja rječnika i priručnika na stranim jezicima– izbor

OneLook Dictionary – objedinjuje riječi iz više od 900 općih i specijalnih rječnika

European Dictionary  – višejezični rječnik

Word Reference  – višejezični rječnik

Cambridge  dictionary 

MacMillan Dictionary

Merriam-Webster Dictionary

DUDEN Woerterbuch

Digitales Woerterbuch der deutschen Sprache

English- Deutsch

Dictionnaires Bilingues Larousse – francuski dvojezični rječnici

Online Dictionary for Library and Information Science

The Nobel prize

Mrežne geografske karte i atlasi – izbor

Google Maps

Google Earth

Geo-Gauss – na ovim stranicama se nalaze:

Multimap – atlas svijeta; detaljna karta Hrvatske

Quick Maps – karte, zastave, ekonomija, klima, prirodni resursi

Geography  – izvori o ljudima, mjestima, okolišu

World Atlas and World Maps – karte, zastave, podaci o zemljama i dr.

Maps National Geographic

Mrežni povijesni atlas

Historical Atlas of the Twentieth Century

Ažurirano: travanj 2020.


XV. gimnazija
Loading...