XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Opće informacije

fotografije: fotoatelje Badrov i Noa Lončarić

Pravilnik-o-radu-školske-knjižnice-XV.-gimnazije 

radno vrijeme knjižnice za korisnike tijekom školske godine 2022./2023.:

  • kad je nastava ujutro: 7.30 – 13.30 sati    
  • kad je nastava popodne: 13.30 – 19.30.00 sati
  • za učenike IB programa: 9.30 -13.30 sati

stručne suradnice knjižničarke:

  • Anica Tkalčević, prof. i dipl. bibl.
  • mr. sc.Tamara Kanjera, prof.

kontakt: [email protected]

Anica Tkalčević, voditeljica knjižnice:  091 315 1517

 

KNJIŽNICA XV. GIMNAZIJE U ZAGREBU

Povijest knjižnice XV. gimnazije seže u daleku 1964. godinu. Knjižnica je nastala sjedinjenjem triju škola: XV. matematičke gimnazije, škole „25.maj“ i dijela VII. gimnazije. Stoga ju odlikuje raznolikost knjižničnog fonda što je utjecalo i na stručnu obradu, kompjutoriziranu od 1996. godine.

Knjižnica danas broji 1080 članova u dvama programima: prirodoslovno matematičkom i međunarodnom, International Baccalaureate. Podijeljena je na tri prostorije za korisnike, a u najvećoj, opremljenoj računalom za rad učenika, fondom lektira, stručnim knjigama, publicistikom i knjigama za slobodno čitanje je i knjižničarka zaposlena u punom radnom vremenu. U drugoj prostoriji je čitaonica s referentnom zbirkom i stolovima za učenje i rad, a u trećoj su referentna zbirka, lektire, stručne knjige i beletristika na stranim jezicima te čitaonički prostor s računalima za učenike International Baccalaureate programa i radnim stolom za knjižničarku zaposlenu na pola radnoga vremena. Knjižnica ima zatvoreno spremište i zasebni sanitarni čvor za knjižničarke. Knjižničarke se u suradnji s ravnateljem škole brinu za održavanje ugodnog prostora za sve svoje korisnike.

Knjižnični fond obuhvaća 22 230 svezaka, od toga 9 232 sv. u International Baccalaureate programu uz 30 naslova periodike i 160 jedinica neknjižne građe. Sva knjižna građa je stručno obrađena u Metelwin računalnom programu. Tijekom godina, građa je revidirana i otpisivana te nadopunjavana novim izdanjima i naslovima tako da je sada godišnja nabava knjiga oko 600 svezaka, a približno toliki je i redoviti otpis. Od prošle školske godine prostor knjižnice, knjižnični fond i knjižnično poslovanje dijelimo s učenicima i knjižničarkom Gornjogradske gimnazije. Radno vrijeme knjižnice prati nastavu koja se izvodi u dvjema smjenama. Svim korisnicima knjižnice omogućeno je posuđivanje knjiga iz obaju programa XV. gimnazije i onog dijela knjižničnog fonda Gornjogradske gimnazije koji je trenutno smješten u našoj školi.

Knjižničarke se trude učenicima biti od pomoći pri pretraživanju građe, odabiru naslova iz književnosti i ostalih područja znanosti i umjetnosti u okviru njihovih interesa i potreba. Za sprečavanje plagiranja u učeničkim radovima i njihovu podučavanju akademskoj čestitosti koristimo program Turnitin. Knjižničarke promoviraju čitanje na različite načine a dugogodišnja je praksa redovito izlaganje najnovije građe u prostoru knjižnice i škole te produljena posudba knjiga tijekom zimskog, proljetnog i ljetnog odmora učenika. Tijekom školske godine knjižničarke surađuju sa svim djelatnicima škole i vanjskim suradnicima na raznim projektima edukativnog i humanitarnog karaktera. Potiču akcije prikupljanja i darivanja knjiga drugim knjižnicama u Hrvatskoj i šire.

Redovitim stručnim usavršavanjem i suradnjom sa strukovnim udrugama potpora su u realizaciji raznih sadržaja koji se provode u školi. Imaju stalnu informatičku podršku u svom radu pa redovito ažuriraju podatke o radu knjižnice i objavljuju ih na stranicama škole. Nesebičnim djelovanjem u strukovnim udrugama i dobrom suradnjom s ostalim kolegama knjižničarima predstavljaju svoj rad i izvan školskih prostora.

Anica Tkalčević, voditeljica knjižnice

U Zagrebu, 29.rujna 2021.

Stanje knjižničnog fonda s 31.12.2022. :   21.992 svezaka knjižnične građe                                                                   (od toga 9.314 sv. u IB programu i 12.678 sv. u PMP programu).

 


Loading...
XV. gimnazija