XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Zakoni i pravilnici

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23)

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole („Narodne novine“ 49/15, 109/16 (Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), 47/17, 39/22)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 112/10, 82/19, 43/20, 100/21)

Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju darovitih učenika („Narodne novine“ 90/93)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („Narodne novine“ 24/15)

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera („Narodne novine“ 94/15, 3/17)

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima („Narodne novine“ 132/13)

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava („Narodne novine“ 67/14, 63/20)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ 67/14, 81/15, 53/21)

Pravilnik o polaganju državne mature („Narodne novine“ 1/13, 41/19, 127/19, 55/20, 53/21, 126/21, 19/23)

Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ 1/9680/99)

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi („Narodne novine“ 94/10, 103/14)

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ 88/03)

Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (“Narodne novine” 68/19, 60/20, 32/21 )

Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (“Narodne novine” 53/19, 30/22)

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine” 56/22, 127/22, 58/23, 128/23)

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama („Narodne novine” 51/18 – istekao period produžene primjene pravnih pravila iz ovog propisa; materijalna i nematerijalna prava iz nevažećeg propisa nastavljaju se priznavati temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama, “Narodne novine” 60/22)

Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi („Narodne novine“ 2/11)

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15, 69/22)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ 12/14, 15/14, 141/22)

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Protokol o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Protokol o pokretanju psiholoških kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja


XV. gimnazija
Loading...