XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

πKantina

Kantina – raspored korištenja – JUTRO od 22 02

Kantina – raspored korištenja – POPODNE 15_02

Obrazac suglasnosti za izdavanje prepaid kartice za kantinu

PROCEDURA U SLUČAJU GUBITKA KARTICE

PROCEDURA DODJELE ZAMJENSKE KARTICE


Loading...
XV. gimnazija