XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Vijeće učenika i vijeće roditelja

Konstituirajuća sjednica Vijeća učenika održana je u utorak, 26. rujna 2017., u 13.20 sati u učionici P12. Sjednici su prisustvovali predsjednici razrednih odjela i koordinatorica Vijeća učenika, psihologinja Sanja Vučetić. Sjednicu je otvorila i učenike pozdravila ravnateljica Ljiljana Crnković. Ravnteljica je vodila rad Vijeća do izbora novog predsjednika i užeg predsjedništva.

Nakon upoznavanja učenika sa odredbama Statuta koje reguliraju rad Vijeća, pristupili smo izboru novog predsjedništva.

Većinom glasova izabrana je predsjednica, učenica  3.B razreda, Iva Maria Ivanković.  Za potpredsjednika je izabran učenik Leon Zrnić iz 3.E razreda. Slijedilo je biranje ostalih  predstavnika generacije, koji su ujedno i članovi užeg Vijeća.

Popis članova vijeća po razredima je u prilogu.

 

Predsjednik Vijeća: IVA MARIA IVANKOVIĆ, 3.B

Potpredsjednik: LEON ZRNIĆ, 3.E

Predstavnik 1.razreda: PETAR PAVIĆ, 1.G

Predstavnik 2.razreda: NIKOLA BARILIĆ, 2.C

Predstavnik 3.razreda: IVA MARIA IVANKOVIĆ, 3.B

Predstavnik 4.razreda: MARTIN ILIĆ, 4.G

Predstavnik IB razreda: SARA DOŽAI, 3.M

 

 

Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja održana je u utorak, 27. rujna 2017., u 17,30 sati u učionici J 10. Sjednici su prisustvovali predstavnici razrednih odjela i koordinatorica Vijeća roditelja , psihologinja Gordana Rendulić. Sjednicu je otvorila i roditelje pozdravila ravnateljica Ljiljana Crnković. Ravnteljica je vodila rad Vijeća do izbora novog predsjednika i zamjenice predsjednika.

Nakon upoznavanja učenika sa odredbama Statuta koje reguliraju rad Vijeća, pristupili smo izboru novog predsjedništva.

Većinom glasova izabrana je predsjednik, gospodin Goran Bjelica, a za zamjenicu je izabrana gospođa Mirjana Topić.  Popis članova vijeća po razredima je u prilogu.

 

Predsjednik Vijeća roditelja : Goran Bjelica

Potpredsjednica Vijeća roditelja: Mirjana Topić

 

Popis članova Vijeća roditelja za web

 

.VIJEĆE UČENIKA 2017.-2018.


Loading...
XV. gimnazija