XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Opći akti XV. gimnazije

STATUT XV. GIMNAZIJE

Statut XV. gimnazije: .docx .pdf 

Odluka o dopuni Statuta XV. gimnazije: .docx .pdf

Statut XV. gimnazije (pročišćeni tekst): .docx .pdf

Autentično tumačenje odredbi čl. 53. st. 1. al. 8. i čl. 54. st. 2. Statuta XV. gimnazije: .docx .pdf


Pravilnici o upisima:

Pravilnik o provođenju upisa u XV. gimnaziju – program prirodoslovno-matematičke gimnazije:

.docx .pdf

Pravilnik o provođenju upisa u XV. gimnaziju – međunarodni International Baccalaureate program:

.docx .pdf

Pravilnik o plaćanju i naplati naknade za troškove školovanja u XV. gimnaziji: .docx .pdf


Opći akti koji uređuju rad XV. gimnazije:

Pravilnik o kućnom redu: .docx .pdf

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave:

  • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (2017.): .docx .pdf 
  • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (2023.): .docx .pdf
  • Pročišćeni tekst Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (2023.): .docx .pdf

Procedura korištenja vlastitih prihoda XV. gimnazije: .docx .pdf

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama XV. gimnazije: .docx .pdf 

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u XV. gimnaziji: .docx .pdf

Pravilnik o radu školske knjižnice XV. gimnazije: .docx .pdf 

Odluka o prihvatljivom korištenju računalnih resursa XV. gimnazije: .docx .pdf 


Rad školskih tijela:

Poslovnik o radu Školskog odbora: .docx, .pdf

Poslovnik o radu školskih vijeća: .docx, .pdf 

Poslovnik o radu školskog sportskog društva SPIN: .docx, .pdf


Prijavljivanje nepravilnosti, povjerljiva osoba i etički kodeks:

Pravilnik o postupku prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe i njezinog zamjenika: .docx, .pdf

Etički kodeks: .docx, .pdf


Ostali akti:

Strateški plan primjene IKT u XV. gimnaziji za razdoblje od školske godine 2017./2018. do školske godine 2022./2023.: .docx, .pdf 

Odluka o pravilima provođenja MIOC gaming turnira: .docx, .pdf


XV. gimnazija
Loading...