XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Opći akti škole

STATUT XV. GIMNAZIJE

Statut XV. gimnazije – ožujak 2019

Odluka o dopuni Statuta XV. gimnazije – svibanj 2020

Autentično tumačenje odredbi čl. 53. st. 1. al. 8. i čl. 54. st. 2. Statuta XV. gimnazije


Pravilnici:

Pravilnik o kućnom redu XV. gimnazije

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u XV. gimnaziji (pročišćeni tekst)

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o radu školske knjižnice XV. gimnazije

Pravilnik o provođenju upisa u XV. gimnaziju – program prirodoslovno-matematičke gimnazije (pročišćeni tekst)

Pravilnik o provođenju upisa u XV. gimnaziju – međunarodni International Baccalaureate program (pročišćeni tekst)

Pravilnik o naplati i plaćanju troškova školovanja u XV. gimnaziji

Pravilnik o postupku prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe i njezinog zamjenika


Rad školskih tijela:

Poslovnik o radu Školskog odbora

Poslovnik o radu školskih vijeća 

Poslovnik o radu školskog sportskog društva SPIN


Ostali opći akti:

Strateški plan primjene IKT u XV. gimnaziji za razdoblje od školske godine 2017./2018. do školske godine 2022./2023

Etički kodeks

Odluka o prihvatljivom korištenju računalnih resursa XV. gimnazije

Pravilnik MIOC gaming turnira

Procedura korištenja vlastitih prihoda XV. gimnazije

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u XV. gimnaziji


Loading...
XV. gimnazija