XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

O projektu

“Matematika između realnog i virtualnog”

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je odluku o financiranje projekta „Matematika između realnog i virtualnog“ u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava HR.3.1.20 Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini.

Projekt će se financirati sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala http://www.ljudskipotencijali.hr/ 2007.-2013. u ukupnom iznosu od 1 016 019 HRK. Razdoblje provedbe projekta je do 23.10.2016.

Više o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima možete naći na http://www.strukturnifondovi.hr/

Korisnik je XV. gimnazija, Zagreb, a partneri u projektu su XII. gimnazija, Zagreb, Gimnazija Matije Antuna Reljkovića, Vinkovci i Gimnazija Josipa Slavenskog, Čakovec.

Koordinatori aktivnosti u XV. gimnaziji su Sanja Antoliš, Aneta Copić, Eva Špalj. U provedbi aktivnosti XV. gimnaziji sudjeluju svi nastavnici iz stručnog vijeća matematike, Bernardica Mlinarić, profesorica fizike i Sanja Vučetić, psiholog.

Ciljevi aktivnosti su osuvremeniti pristup učenju i poučavanju matematike novim kurikulumom za fakultativnu nastavu u skladu s ishodima učenja te razviti kapacitete partnerskih ustanova za provedbu novog kurikuluma fakultativne nastave. Ostvarivanjem ciljeva stvaraju se preduvjeti za primjenu tehnologije u nastavi matematike. U projektu sudjeluju nastavnici, stručni suradnici i učenici partnerskih ustanova koje obavljaju djelatnost srednjeg obrazovanja prema gimnazijskom programu. Projekt će se realizirati u pet etapa – elemenata projekta:

  • Testiranje interesa za novim kurikulumom fakultativne nastave matematike i izrada nacrta novog kurikuluma
  • Izrada novog kurikuluma fakultativne nastave matematike u skladu s ishodima učenja
  • Osiguravanje materijalnih i ljudskih preduvjeta za provedbu novog kurikuluma fakultativne nastave matematike
  • Izrada nastavnih materijala za provedbu novog kurikuluma
  • Promocija novog kurikuluma fakultativne nastave matematike među učenicima, roditeljima i nastavnicima

Tijekom provedbe projekta izradit će se kurikulum fakultativne nastave matematike temeljen na ishodima učenja i odrediti kriteriji provjere usvojenosti ishoda učenja, 30 zaposlenika partnerskih škola sudjelovat će u specifičnoj edukaciji o izradi kuriluma, ishodima učenja i vrednovanju, izradit će se nastavni materijali i priručnici za primjenu tehnologije u nastavi.

fondoviProjekt financira Europska unija iz

Europskog socijalnog fonda

eu

Europska Unija

esf

Ulaganje u budućnost

Ova publikacija je izrađena uz pomoć Europske unije. Sadržaj publikacije je u isključivoj nadležnosti XV. gimnazije te se ni na koji način ne može smatrati da odražava stajalište Europske unije.


XV. gimnazija
Loading...