XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Djelatnici

ORGANIZACIJSKO – RAZVOJNA SLUŽBA
   
Nikola Dmitrović ravnatelj
Snježana Žibert stručna suradnica pedagoginja
Jelena Periša stručna suradnica pedagoginja
Darija Kos IBMYP koordinatorica
Zorana Franić IBDP koordinatorica
Velimir Mandić ispitni koordinator državne mature
Zrinka Pandžić stručna suradnica psihologinja
Sanja Vučetić stručna suradnica psihologinja
   
  HRVATSKI JEZIK
   
Marija Bilić nastavnica hrvatskog jezika
Dubravka Brezak Stamać nastavnica hrvatskog jezika
Mirela Furdin nastavnica hrvatskog jezika
Tihana Gerić nastavnica hrvatskog jezika
Franka Kraševac nastavnica hrvatskog jezika
Divna Lončar nastavnica hrvatskog jezika
Idana Perić nastavnica hrvatskog jezika
Senka Škrnjug nastavnica hrvatskog jezika
Mirjam Zaninović nastavnica hrvatskog jezika
   
  STRANI I KLASIČNI JEZICI
   
Iva Čorak nastavnica engleskog jezika
Marija Erić nastavnica engleskog jezika
Tamara Fet nastavnica latinskog jezika i etike
Lada Silađin nastavnica engleskog jezika
Loreana Selišek – Butina nastavnica francuskog jezika
Darija Kos nastavnica engleskog jezika
Sandra Markota Sever nastavnica njemačkog jezika i sociologije
Zorana Franić nastavnica engleskog jezika
Tonćika Mamić nastavnica njemačkog jezika
Dubravka Matijašić nastavnica njemačkog jezika
Iva Matovinović Klarić nastavnica engleskog jezika
Zdenka Pavlović Gečević nastavnica engleskog jezika
Maja Knežić nastavnica latinskog jezika
Mia Pleša nastavnica engleskog jezika
   
  MATEMATIKA
   
Jelenka Anić nastavnica matematike
Sanja Antoliš nastavnica matematike
Danijela Protega nastavnica matematike
Aneta Copić nastavnica matematike
Darja Dugi Jagušt nastavnica matematike
Jelena Kos nastavnica matematike i informatike
Maja Mihalic Skočak nastavnica matematike
Marina Ninković nastavnica matematike
Vesna Ovčina nastavnica matematike
Vesna Smadilo Škornjak nastavnica matematike
Eva Špalj nastavnica matematike
Maja Đerek nastavnica matematike
Silvija Hafner nastavnica matematike
Marta Cifrek nastavnica matematike
   
  FIZIKA
   
Ines Dukić nastavnica fizike
Josip Iveta nastavnik fizike
Marko Movre nastavnik fizike
Stela Vugrinčić nastavnica fizike
Zrinka Mavračić nastavnica fizike
Bernardica Mlinarić nastavnica fizike
Damir Lovreković nastavnik fizike
Ivan Tomašević nastavnik fizike
Renata Vončina suradnica u nastavi fizike
   
  KEMIJA, BIOLOGIJA
 
Biljana Agotić Smital nastavnica biologije
Emil Gaal nastavnik biologije
Vedrana Habek Martinac nastavnica biologije
Andreja Cindrić nastavnica biologije
Dubravka Ivić – Bišćan nastavnica kemije
Vanja Novaković nastavnica kemije
Patricija Kovač Trubelja nastavnica kemije
Ivan Petrović nastavnik kemije
Zrinka Topličan nastavnica kemije
Mihaela Marceljak Ilić nastavnica biologije
   
  INFORMATIKA
   
Zlatka Markučič nastavnica informatike
Mirjana Nikolić nastavnica informatike
Dejan Dmitrović nastavnik informatike
Mirjana Puškarić nastavnica informatike
Ljiljana Štracak nastavnica informatike
Ernest Wendling nastavnik informatike
Lana Kozina nastavnica informatike i matematike
Ilva Vugdelija nastavnica informatike
   
  POVIJEST
   
Petar Gogić nastavnik povijesti
Boris Babajko nastavnik povijesti
Danijel Mrvelj nastavnik povijesti
Sylvia Franić nastavnica povijesti
   
  GEOGRAFIJA
   
Darko Kanjuh nastavnik geografije i povijesti
Berislav Rusan nastavnik geografije
Luka Valožić nastavnik geografije
Filip Vrbanec nastavnik geografije
   
  LIKOVNA I GLAZBENA UMJETNOST
   
Ozana Bijelonjić nastavnica glazbene umjetnosti
Kristina Antolić nastavnica likovne umjetnosti
Sanja Černko Delerue nastavnica likovne umjetnosti
   
  DRUŠTVENA GRUPA PREDMETA
   
Velimir Mandić nastavnik vjeronauka
Josip Anić nastavnik vjeronauka
Krunoslav Horvat nastavnik politike i gospodarstva i ekonomije
Sanja Vučetić nastavnica psihologije
Zrinka Pandžić nastavnica psihologije
Valentin Lapaine nastavnik psihologije
Krešimir Gracin nastavnik logike i filozofije
Tamara Bičanić nastavnica filozofije i hrvatskog jezika
Ivan Kovač nastavnik etike
   
  TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
   
Damir Brajković nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture
Utrinka Mihelić Srdelić nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture
Jasmina Pasholli nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture
Davorin Trstenjak nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture
Zvonimir Stupac nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture
   
  KNJIŽNICA
   
Tamara Kanjera knjižničarka IB programa
Anica Tkalčević knjižničarka nacionalnog programa
   
 TAJNIŠTVO, REFERADA, RAČUNOVODSTVO
   
Antonio Matošević tajnik
Radmila Butorac administrativna referentica (učenička referada)
Anica Tunjić voditeljica računovodstva
Sandra Uzun računovodstvena referentica – financijski knjigovođa
Annel Sabljak računovodstvena referentica
   
 TEHNIČKA SLUŽBA
   
Kristijan Smrk domar-kotlovničar
Jozefina Mikulić spremačica
Nevenka Krmelić spremačica
Marina Janći spremačica
Grozdana Babić spremačica
Silvija Balent Mitev spremačica
Irena Gligorić spremačica
Valentina Pucko spremačica
Ana Molnar spremačica
Martina Mikulić spremačica
Jasna Svećnjak spremačica
Petra Đurđenić spremačica
Mande Štrbac spremačica
Snježana Srečić spremačica
Darko Gobac domar

Ovlaštenim osobama poslodavca za za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva (povjerljivim savjetnicima), u skladu s odredbama Zakona o radu i Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, imenovani su Vesna Smadilo Škornjak, prof., nastavnica Matematike, i Valentin Lapaine, prof. , nastavnik Psihologije.

Kontakti ovlaštenih osoba:

Vesna Smadilo Škornjak, prof.
Radno mjesto: nastavnica Matematike
Valentin Lapaine, prof.
Radno mjesto: nastavnik Psihologije
Telefon: 01/2302-255
E-mail adresa: [email protected]
Telefon: 01/2302-255
E-mail adresa: [email protected]

XV. gimnazija
Loading...