XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Nastavničko vijeće

Nastavničko vijeće XV. gimnazije čine svi nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj XV. gimnazije, a broji 94 članova.

Sastav, djelokrug i način rada Nastavničkog vijeća definiran je odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Statuta XV. gimnazije i Poslovnika o radu školskih vijeća XV. gimnazije.

Zaključci sjednica Nastavničkog vijeća u školskoj godini 2022./2023.


Loading...
XV. gimnazija