XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Nastavničko vijeće

Nastavničko vijeće XV. gimnazije čine svi nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj XV. gimnazije, a broji 94 članova.

Sastav, djelokrug i način rada Nastavničkog vijeća definiran je odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Statuta XV. gimnazije i Poslovnika o radu školskih vijeća XV. gimnazije.

Školska godina 2023./2024.

Arhiva zaključaka Nastavničkog vijeća


XV. gimnazija
Loading...