XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Školski odbor

Školski odbor XV. gimnazije ustanovljen je temeljem odredbi članaka 118. – 123. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, kao i odredbi članaka 29. – 55. Statuta XV. gimnazije.

Školski odbor upravlja školom, imenuje i razrješuje ravnatelja, daje prethodne suglasnost za zasnivanje, izmjenu i prestanak radnih odnosa u XV. gimnaziji, donosi Statut i druge opće akte, programske dokumente, financijski plan i druge financijske dokumente, odlučuje samostalno ili uz suglasnost osnivača o stjecanju, opterećenju i raspolaganju imovinom preko iznosa utvrđenog zakonom i Statutom, te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i Statutom XV. gimnazije.

Školski odbor XV. gimnazije sastoji se od 7 članova. Dva člana imenuje iz svojih redova Nastavničko vijeće, jednog člana imenuju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem, jednog člana imenuje Vijeće roditelja iz reda roditelja, a osnivač, odnosno Grad Zagreb, imenuje tri člana. 

Školski odbor radi na sjednicama koje se održavaju prema potrebi, a u pravilu u terminima utvrđenima programskim dokumentima. Način pripremanja i sazivanja sjednica, način rada i reda na sjednicama, položaj članova, pitanja zapisnika i drugih pitanja važnih za održavanje sjednice uređeni su Poslovnikom o radu Školskog odbora (dostupnom ovdje).

Sjednice Školskog odbora su javne, a svaka osoba koja želi nazočiti sjednici o njenom održavanju i predloženom dnevnom redu obavještava se objavom poziva na sjednicu na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici XV. gimnazije. Radi osiguravanja mogućnosti prisustvovanja sjednicama zainteresirane osobe se mole pravovremeno javiti putem elektroničke pošte na adresu [email protected].

Iznimno, kada Školski odbor raspravlja o pitanjima ili podacima koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu prema zakonu ili drugom propisu, sjednice se održavaju samo u nazočnosti članova Školskog odbora.


Članovi Školskog odbora XV. gimnazije:

Krešimir Gracin predsjednik Školskog odbora i član Školskog odbora iz reda Nastavničkog vijeća
Zrinka Topličan članica Školskog odbora iz reda Nastavničkog vijeća
Renata Vončina članica Školskog odbora iz reda radnika i zamjenica predsjednika Školskog odbora
Lovrek Dijanić član Školskog odbora iz reda roditelja
Želimir Brala predstavnik Osnivača
Marija Prša predstavnik Osnivača
Gordan Gledec predstavnik Osnivača

Pozivi na sjednice i zaključci sa sjednica Školskog odbora:

Zaključci 53. sjednice ŠO

Poziv na 53. sjednicu ŠO

Zaključci 52. sjednice ŠO

Poziv na 52. sjednicu ŠO

Zaključci 51. sjednice ŠO

Poziv na 51. sjednicu ŠO

Zaključci 50. sjednice ŠO

Poziv na 50. sjednicu ŠO

Zaključci 49. sjednice ŠO

Poziv na 49. sjednicu ŠO

Zaključci 48. sjednice ŠO

Poziv na 48. sjednicu ŠO

Zaključci 47. sjednice ŠO 

Poziv na 47. sjednicu ŠO

Zaključci 46. sjednice ŠO

Poziv na 46. sjednicu ŠO

Zaključci 45. sjednice ŠO

Poziv na 45. sjednicu ŠO

Zaključci 44. sjednice ŠO

Poziv na 44. sjednicu ŠO

Zaključci 43. sjednice ŠO

Poziv na 43. sjednicu ŠO

Zaključci 42. sjednice ŠO

Poziv na 42. sjednicu ŠO

Zaključci 41. sjednice ŠO

Poziv na 41. sjednicu ŠO

Zaključci 40. sjednice ŠO

Poziv na 40. sjednicu ŠO

Zaključci 39. sjednice ŠO

Poziv na 39. sjednicu ŠO

Zaključci 38. sjednice ŠO

Poziv na 38. sjednicu ŠO

Zaključci 37. sjednice ŠO

Poziv na 37. sjednicu ŠO

Zaključci 36. sjednice ŠO 

Poziv na 36. sjednicu ŠO

Zaključci 35. sjednice ŠO

Poziv na 35. sjednicu ŠO

Zaključci 34. sjednice ŠO

Poziv na 34. sjednicu ŠO

Zaključci 33. sjednice ŠO

Poziv na 33. sjednicu ŠO

Zaključci 32. sjednice ŠO

Poziv na 32. sjednicu ŠO

Zaključci 31. sjednice ŠO

Poziv na 31. sjednicu ŠO

Zaključci 30. sjednice ŠO

Poziv na 30. sjednicu ŠO

Zaključci 29. sjednice ŠO

Poziv na 29. sjednicu ŠO

Zaključci 28. sjednice ŠO

Poziv na 28. sjednicu ŠO

Zaključci 27. sjednice ŠO 

Poziv na 27. sjednicu ŠO

Zaključci 26. sjednice ŠO

Poziv na 26. sjednicu ŠO

Zaključci 25. sjednice ŠO

Poziv na 25. sjednicu ŠO

Zaključci 24. sjednice ŠO

Poziv na 24. sjednicu ŠO

Zaključci 23. sjednice ŠO

Poziv na 23. sjednicu ŠO

Zaključci 22. sjednice ŠO

Poziv na 22. sjednicu ŠO

Zaključci 21. sjednice ŠO

Poziv na 21. sjednicu ŠO

Zaključci 20. sjednice ŠO

Poziv na 20. sjednicu ŠO

Zaključci 19. sjednice ŠO

Poziv na 19. sjednicu ŠO

Zaključci 18. sjednice ŠO

Poziv na 18. sjednicu ŠO

Zaključci 17. sjednice ŠO

Poziv na 17. sjednicu ŠO

Zaključci 16. sjednice ŠO

Poziv na 16. sjednicu ŠO

Zaključci 15. sjednice ŠO

Poziv na 15. sjednicu ŠO

Zaključci 14. sjednice ŠO

Poziv na 14. sjednicu ŠO

Zaključci 13. sjednice ŠO

Poziv na 13. sjednicu ŠO

Poziv na 13. sjednicu ŠO

Zaključci 12. sjednice ŠO

Poziv na 12. sjednicu ŠO

Zaključci 11. sjednice ŠO

Poziv na 11. sjednicu ŠO

Zaključci 10. sjednice ŠO

Poziv na 10. sjednicu ŠO

Zaključci 9. sjednice ŠO

Poziv na 9. sjednicu ŠO

Zaključci 8. sjednice ŠO

Poziv na 8. sjednicu ŠO

Zaključci 7. sjednice ŠO

Poziv na 7. sjednicu ŠO

Zaključci 6. sjednice ŠO

Poziv na 6. sjednicu ŠO

Zaključci 5. sjednice ŠO

Poziv na 5. sjednicu ŠO

Zaključci 4. sjednice ŠO

Poziv na 4. sjednicu ŠO

Zaključci 3. sjednice ŠO

Poziv na 3. sjednicu ŠO

Zaključci 2. sjednice ŠO

Poziv na 2. sjednicu ŠO

Zaključci konstituirajuće sjednice Školskog odbora

Poziv na konstituirajuću sjednicu Školskog odbora

ARHIVA


XV. gimnazija
Loading...