XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Ayn Rand – kratki osvrt

Moj prvi susret s Ayn Rand zbio se na mreži, gdje sam vidio memeove koji povezuju liberterijance i „Atlas je slegnuo ramenima“. Kako sam tada bio neupućeni klinac, nije mi bilo jasno ni tko je Ayn Rand ni zašto bi mi takva poveznica trebala biti logična, ali sada je ona neupitna.Povučena Nietzscheovim individualizmom, Ayn Rand  u svojoj se filozofiji služi dvjema bitnim kategorijama: objektivizmom odnosno pojmom koji pretpostavlja da objektivna stvarnost postoji, te je spoznatljiva razumom, te etičkim egoizmom odnosno etičkim stajalištem usmjerenim prema pojedincu – etičkim opravdavanjem njegovih postupaka s obzirom na  interese. Ukratko, ono što je u pojedinčevu interesu, jedino je moralno. Rand pretpostavlja da je ljudsko preživljavanje vođeno vlastitim interesom odnosno zapostavljanjem tuđih želja i interesa u korist svojih. Iz te perspektive možemo vidjeti kako dolazi do etičkoga egoizma, ali ne i njegova argumentiranog opravdanja. Tri su razloga. Prvo. Rand uvodi skrivenu pretpostavku da je „self preservation“ ili samoočuvanje temeljna vrijednost njezine filozofije, ali ne uvodi nikakvu logičku poveznicu između samoočuvanja, interesa za samoočuvanjem i moralnosti tih težnji. Drugo.  Glavni moralni problem njezine teorije jest nemogućnost isključivanja postupaka kao nemoralnih. Ako se budemo ravnali prema njezinu moralnom principu, moralno je ono što je učinjeno iz vlastitoga interesa, ali vlastiti interes može obuhvaćati bilo koji spektar ljudskog djelovanja, pozitivnoga i negativnoga, što čini svaki oblik ponašanja moralno opravdanim; laganje, ubojstvo, altruizam, žrtvovanje, silovanje, itd.Treće. Ako je moguće spoznati objektivnost, to znači da je moguće spoznati i objektivan moralni kodeks ponašanja. Uvođenjem individualizma u priču teoorija gubi na kredibilitetu jer individualizam kao takav počiva na mogućnosti relativiziranja. Pod pretpostavkom da je etički egoizam objektivan moralni kodeks nailazimo na, kako bi Kant rekao, proturječje u vlastitome umu, jer kako je objektivno moguće da moralni kodeks bude relativan? To bi značilo da moralni kodeks za svakog čovjeka ima drukčiju vrijednost, a to se izravno kosi s objektivizmom. Kroz ova tri prigovora vidimo da etički egoizam pada u vodu, budući da je neodrživ. Slažem se s Ayn Rand u njenu objašnjenu ljudskog postupanja kroz vlastite interese, ali ne vjerujem da je uspješno izvela moralno opravdanje takva ponašanje; točnije, uopće ga nije uvela, već je pretpostavila da to mora biti moralno jer se mi kao ljudi tako ponašamo, čineći pritom Mooreovu naturalističku pogrešku.

Martin Ilić, 4.g


Comments are closed.

XV. gimnazija
Loading...