XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Upisi 2020./2021.

Na ovoj stranici objavljujemo opće i specifične informacije vezane za upis učenika u 1. razred u programe naše škole.

Ističemo kako škola provodi provjeru posebnih znanja za upis u 1. razred.

Provjere posebnih znanja iz Matematike za upis u 1. razred školske godine 2020./2021. u XV. gimnaziju u oba programa (program prirodoslovno-matematičke gimnazije i međunarodni program International Baccalaureate Middle Years Programme), zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 u kojima se odvijala nastava od ožujka do lipnja 2020., neće obuhvaćati sljedeća područja: prostorna geometrija, određivanje obujma i oplošja tijela.

Math entrance exams for enrollment into 1st grade of the school year 2020/2021 into both programmes in XV. gimnazija (science-mathematics programme and International Baccalaureate Middle Years Programme), because of exceptional circumstances regarding COVID-19 and online teaching March-June 2020, will not include the following: space geometry, determining the volume and surface area of ​​solids.

Upisi se provode kroz sustav NISpuSŠ. Informacije možete pronaći na stranici https://www.upisi.hr.


Pročitajte o upisima općenito:

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/15, 47/17);

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. (NN 62/20)


Detaljnije informacije o upisima u programe XV. gimnazije pročitajte u nastavku.

Natječaj za upis učenika u 1. razred XV. gimnazije za 2020.-2021

Upisnica-i-privola-ONLINE

Dostava potrebne dokumentacije može se izvršiti osobno ili putem elektroničkih obrazaca u rokovima predviđenim natječajem.

Elektroničkim obrascima može se pristupiti isključivo sa skole.hr računom.

Kandidati za upis u međunarodni program IBMYP koji nemaju skole.hr račun, a žele dokumentaciju dostaviti elektroničkim putem, mogu to učiniti na e-mail adresu dkos@mioc.hr.

IBMYP candidates without skole.hr account can submit their applications at dkos@mioc.hr.

PROGRAM PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKE GIMNAZIJE

U 1. razred programa prirodoslovno-matematičke gimnazije upisujemo 8 razrednih odjela s ukupno 208 učenika.

Rokovi upisa u program PMG – 2020.-2021

Pravilnik o provođenju upisa u 1. razred XV. gimnazije – program prirodoslovno-matematičke gimnazije – pročišćeni tekst

Primjer provjere posebnih znanja iz Matematike – 1

Primjer provjere posebnih znanja iz Matematike s rješenjima – 1a

Primjer provjere posebnih znanja iz Matematike – 2

Primjer provjere posebnih znanja iz Matematike – 3

Primjer provjere posebnih znanja iz Matematike – 4

Primjer provjere posebnih znanja iz Matematike – 5

MEĐUNARODNI PROGRAM INTERNATIONAL BACCALAUREATE

U 1. razred međunarodnog programa International Baccalaureate Middle Years Programme (IBMYP) upisujemo 2 razredna odjela s ukupno 40 učenika.

Rokovi upisa u program IBMYP – 2020.-2021

Pravilnik o provođenju upisa u XV. gimnaziju – međunarodni program International Baccalaureate – pročišćeni tekst

Prijavnica za upis – IBMYP – 2020-2021

Application form – IBMYP – 2020.-2021

Entrance exam – English – sample – 1

Entrance exam – English – sample – 2

Entrance exam – English – sample – 3

Entrance exam – Math – sample – 1

Entrance exam – Math – sample – 2

Entrance exam – Math – sample – 3

Entrance exam – Math – sample – 4


Loading...
XV. gimnazija