XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Prijevoz učenika – Samoborček obavijest

Svi učenici korisnici usluga prijevoznika Samoborček d.o.o.  radi ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prijevoza za razdoblje travanj-lipanj 2017. godine trebaju u učeničku referadu predati sljedeće:

  • Popunjen obrazac za povrat sredstava travanj – lipanj 2017. (u privitku)
  • Preslike svih markica za mjesece (travanj – lipanj) za koje je koristio prijevoz
  • presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) s vidljivom relacijom i fotografijom
  • presliku potvrde o IBAN-u i OIB-u roditelja/staratelja/ učenika /ukoliko je učenik punoljetan)

ROK ZA DOSTAVU DOKUMENTACIJE JE  12. LIPNJA 2017. (ponedjeljak) do 14,00 sati.

Obrazac za povrat sredstava razdoblje travanj – lipanj 2017


Comments are closed.

Loading...
XV. gimnazija