XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

U Tehničkom muzeju Nikola Tesla izložba maturanata koji su izabrali predmet Visual Arts (u IB programu)

Maturanti XV. gimnazije koji pohađanju međunarodni program postavili su svoju završnu izložbu u Tehničkom muzeju Nikola Tesla. Izložba se može razgledati do nedjelje 14. 4. u radno vrijeme muzeja. Na izložbi se mogu vidjeti radovi Davida Andrijanića, Andrije Božića, Juliana Ćikovića, Marije Lene Hornstein Tomić, Jane Jančiković, Leone Ježek, Macieja Sitarza, Ene Srne, Hrvoja Tepeša, Karla Trupeca i Roka Vidovića. Radovi su izvedeni u tehnikama koje uključuju slikanje, crtanje, tekstilnu umjetnost, skulpturu, fotografiju i digitalni tisak.


Comments are closed.

XV. gimnazija
Loading...