XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Geometrija kugle – savršenog oblika

Nije bez razloga kugla u matematici prozvana savršenim oblikom. Savršeno je simetrična, nema bridove ni kutove, a zakrivljene su površine i zastupljenije u prirodi nego ravne. Očito je da nam je geometrija na zakrivljenoj površini, tzv. sferna geometrija, potrebna u svakodnevnom životu i raznim djelatnostima (poput navigacije). Ipak, ona se ne podučava u školama mnogih zemalja.

Kako bi to promijenili, Anna Rybak sa sveučilišta u Bialystoku u Poljskoj i István Lénárt sa sveučilišta Eotvos Loránd u Mađarskoj održavaju radionice za učenike i profesore u školama, na fakultetima i u obrazovnim centrima. Jedna takva radionica održala se i u našoj školi 8. studenog 2023. Na predavanju su učenici imali priliku upoznati se s razlikama sferne geometrije i geometrije na ravnim plohama, kao i proučavati geometrijske likove poput sfernog trokuta ili dvokuta. Gospođa Rybak opisala nam je nakon predavanja reakcije učenika pri prvom susretu sa sfernom geometrijom: „Sretni su što imaju priliku nešto fizički vidjeti i proučavati. U školama se učenici gotovo nikada  ne koriste fizičkim instrumentima pri učenju, zato su sretni kada rade nečime što mogu dotaknuti.” Mnogim su se učenicima na predavanju svidjeli grupni radovi na kojima su mogli samostalno istraživati koristeći svakodnevne predmete kao što su  naranče.

Međutim, sferna geometrija nije primjenjiva samo u matematici; gospodin Lénárt tvrdi da podučavanje te vrste neeuklidske geometrije potiče učenike da promijene gledište, što je korisno i u drugim područjima života. „Ako vam se na matematici ili općenito u školi govori o jednom načinu gledanja na stvari, tako ćete postupati u životu. S druge strane, ako ste naučeni gledati iz različitih kutova i perspektiva, možete postati empatičnijima u drugim životnim situacijama. Pod krinkom geometrije možemo učiti o ljudskom razumijevanju i komunikaciji.“ Također, Rybak i Lénárt navode da im nije cilj samo objasniti matematiku, nego popularizirati i približiti je učenicima: „Glavni zadatak profesora nije samo da učenici razumiju matematiku, nego da je zavole. Moramo ih inspirirati i pokazati im da je budućnost u njihovim rukama.“ Ipak, čini se da to nije sasvim lako, što gospođa Rybak pripisuje strahu učenika od matematike. „Puno učenika jednostavno se boji matematike, važno je da ih profesori nauče da se ne boje; sljedeći je korak da im se sviđa matematika, a tek onda i da je zavole.“ S obzirom na to da su predavanja bila zanimljiva, možemo reći da su na dobrom putu.


Comments are closed.

XV. gimnazija
Loading...