XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Računalo sa slučajnim impulsima – četvrtak 19.1. 18:20

Predavanje na temu “Računalo sa slučajnim impulsima” održat će alumni MIOC-a dr. sc. Mario Stipčević, voditelj Laboratorija za fotoniku i kvantnu optiku na Institutu Ruđer Bošković.

Prijavite se (AAI korisnički račun): PRIJAVA.

Današnji digitalni kompjuteri izvršavaju zadatke brzo i točno, obrađujući informaciju zapisanu u trajnoj i radnoj memoriji putem mikroprocesorskih naredbi. I dok su kompjuteri superiorni u računanju i izvođenju algoritama nad očekivanim podacima, “muče” se s rješavanjem nekih zadataka koji su jednostavni živim bićima, poput: snalaženja u prostoru, prepoznavanju slike, govora, mirisa, igranju igara, imaginaciji, itd. Jasno je da sve ono što može obaviti jedan komarac ne bi moglo ni postrojenje kompjutera koje troši električne energije kao mali grad i koji teže više tona! Da li to znači da postoji neki drugi pristup obradi podataka?
Predstavit ću jedan drugačiji tip računala koje je inspirirano načinom rada mozga živih bića. Takozvani “kompjuter sa slučajnim impulsima” koristi slučajnost kao bitan resurs i funkcionira na principima zakona vjerojatnosti. Vjeruje se da bi takav kompjuter mogao naći primjenu u umjetnoj inteligenciji.

Dr. sc. Mario Stipčević pohađao MIOC (1979-1983), završio inž. smjer fizike na PMF-u, doktorirao na Universite de Savoie u Francuskoj na CERN-ovom projektu ATLAS i kasnije studirao neutrine na CERN-ovim projektima NOMAD i OPERA. Od 2004. g. bavi se generatorima slučajnih brojeva, detektorima fotona, kvantnom optikom, kvantnom kriptografijom i kvantnom komunikacijom. Vodi Laboratorij za fotoniku i kvantnu optiku na Institutu Ruđer Bošković te istoimenu jedinicu Znanstvenog centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore.


Comments are closed.

XV. gimnazija
Loading...