XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Metalurški fakultet

Dragi učenici trećih razreda i maturanti, sve o studijskim programima, uvjetima upisa, zapošljavanju, općim informacijama i aktivnostima Metalurškog fakulteta, u sastavu Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pročitajte ovdje (Kutak za maturante): https://studenti.simet.hr/

Visokoškolski studij Metalurgija u Hrvatskoj počinje 1960. godine odlukom Sabora Republike Hrvatske o osnivanju Odjela za metalurgiju u Sisku, u sastavu Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studij Metalurgija se 1978. godine izdvaja i osniva Metalurški fakultet u Sisku kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Danas je Metalurški fakultet jedina znanstveno-nastavna ustanova u Hrvatskoj koja poštujući kulturu kvalitete, koja pruža visokoškolsko obrazovanje iz područja metalurgije i industrijske ekologije, a organizacijom savjetovanja, seminara, radionica, javnih tribina i predavanja sustavno provodi program cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja i pruža potporu gospodarskim subjektima metalurške, metaloprerađivačke, brodograđevne i ljevačke industrije.

Ukratko, Metalurški fakultet je okosnica i promotor metalurške struke u Republici Hrvatskoj. Metalurški fakultet, pored nastavne i znanstvenoistraživačke djelatnosti, sudjeluje aktivno u rješavanju praktičkih tehničko-tehnoloških problema postojećih tvrtki te općenito nosi i promišlja opstojnost metalurgije kao značajne gospodarske grane u sferi proizvodnje i prerade metala, recikliranja i oporabi metalurškog otpada, zaštite okoliša.

Naše djelatnosti se temelje na sljedećim vrijednostima: 

ü  osobni pristup studentima (student kod nas nije samo broj),

ü  otvorenost,

ü  transparentnost,

ü  odgovornost,

ü  etičnost,

ü  komunikativnost,

ü  kolegijalnost,

ü  učinkovitost,

ü  kooperativnost,

ü  interdisciplinarna suradnja,

ü  unapređivanje rada na temelju rezultata analiza te spremnost za rješavanje poteškoća.

Ono što posebno želimo istaknuti je Tutorski sustav na prve dvije godine preddiplomskog studija kako bi se pomoglo studentima u savladavanju studijskog programa.

Također, svake godine se u mjesecu rujnu održava radionica „Pripremni semestar“ iz fizike, matematike i kemije kako bi se studentima olakšalo savladavanje gradiva iz navedenih kolegija te tako smanjila stopa odustajanja. 

Studenti u okviru studijskog programa dužni su odraditi stručnu praksu u trajanju 21 radnog dana. Svrha je osposobljavanje studenata za praktično izvođenje poslova iz struke. Praksu je moguće obavljati na Metalurškom fakultetu ili izvan njega u suradnim ustanovama- gospodarskim dionicima. 

Izvedbeni plan studija obuhvaća nekoliko različitih skupina predmeta (prirodoznanstvene, tehničke, specijalističke i multidisciplinarne), u skladu s uobičajenom praksom u tehničkim znanostima. Programi predmeta prirodoznanstvene i tehničke skupine usklađeni su s programima istih fakulteta unutar grupacije tehničkih fakulteta, dok programi predmeta specijalističke skupine određuju profil sveučilišnog prvostupnika inženjera metalurgije, magistra inženjera metalurgije, doktora tehničkih znanosti iz polja metalurgije, sveučilišnog prvostupnika sigurnosti, zdravlja na radu i radnog okoliša, odnosno stručnog pristupnika ljevarstva.


Comments are closed.

Loading...
XV. gimnazija