XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Ministarstvo obrane – postani časnik ili vojnik Oružanih snaga RH

 Dragi učenici,

Ministarstvo obrane RH raspisalo je osnovne informacije o raznim sveučilišnim studijskim programima za potrebe Oružanih snaga RH po završetku kojih se postaje časnik i

Program dragovoljnog vojnog osposobljavanja koje vam omogućuje da postanete vojnik , pilot  ili mornar Oružanih snaga RH.

Molim da proučite  detaljna objašnjenja u nastavku teksta, te da se zainteresirani jave prof. Gordani Rendulić u kabinet P1.

I. Ministarstvo obrane i Oružane snage RH

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH) je jedno od središnjih tijela državne uprave koje obavlja upravne i druge poslove iz područja obrane.

U sastavu MORH-a ustrojen je Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske (OS RH) kao združeno tijelo Oružanih snaga ovlašteno za zapovijedanje, pripremu i uporabu Oružanih snaga, na čelu s načelnikom Glavnog stožera OSRH.

Oružane snage Republike Hrvatske su namjenski ustrojene snage, pripremljene i razvijene za obranu Republike Hrvatske vojnim sredstvima.

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, između ostalog, provodi popunu OSRH te je kod prijma u OSRH poslodavac.

Oružane snage RH sastoje se od grana i granskih zapovjedništava:

– Hrvatska kopnena vojska

– Hrvatsko ratno zrakoplovstvo

– Hrvatska ratna mornarica

– Hrvatsko vojno učilište „ Dr. Franjo Tuđman“

– Zapovjedništva za potporu

– Zapovjedništva specijalnih snaga

Ovisno o vašim željama možete se odabrati studirati kao kadet na sveučilišnim studijskim programima za potrebe Oružanih snaga RH te po završetku studija dobiti časnički čin i raspored na prvu časničku dužnost u Oružanim snagama RH ili se prijaviti na Program za dragovoljno vojno osposobljavanje te nakon toga, ukoliko želite, možete postati profesionalni vojnik/mornar Oružanih snaga RH.

II. Sveučilišni studijski programi za potrebe Oružanih snaga RH

Ako se želite školovati kao stručni kadar za Oružane snage RH, upišite vojne studijske programe: „Vojno vođenje i upravljanje“, „Vojno inženjerstvo“, „Vojno pomorstvo“ ili „Aeronautika – vojni pilot“.

Vojni studijski programi su sveučilišni studijski programi namijenjeni za obrazovanje budućih časnika OSRH svih grana (kopnena vojska, mornarica, zrakoplovstvo). Razvijeni su u suradnji OSRH i sveučilišta u Zagrebu i Splitu, a studente po završetku ovih studija čeka siguran posao na mjestima prvih časničkih dužnosti.

Kadetska služba

Upisom odabranog vojnog studijskog programa za vrijeme studija imate status „kadeta“ Hrvatske vojske. Kadeti su redovni studenti jednog od vojnih studijskih programa koji su potpisali ugovor s Ministarstvom obrane o kadetskoj službi odnosno o studiranju za potrebe Oružanih snaga. Tijekom vojnih studija osim akademskog dijela studija kadeti prolaze i vojno-obučne sadržaje kroz vojne kampove, vojno-stručnu praksu i stažiranje.

Kadetima je smještaj, život i rad tijekom studija organiziran na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“ u okviru Kadetske bojne „Predrag Matanović“ (Zagreb ili Split, više na: https://www.morh.hr/o-nama-hvu/) ili u Središtu za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva „Rudolf Perešin“ (Donji Zemunik, više na: http://bit.ly/3nFNSUm).

Nastava za sve studijske programe osim Aeronautike – vojni pilot izvodi se u prostorima Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” u Zagrebu („Vojno vođenje i upravljanje“, „Vojno inženjerstvo“) ili Splitu („Vojno pomorstvo“) te nastavno-obučnim središtima i poligonima Oružanih snaga Republike Hrvatske, a manjim dijelom u posebno opremljenim kabinetima i laboratorijima fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ili Splitu. Nastava studijskog programa „Aeronautika – vojni pilot“ izvodi se u prostorima Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu i u Središtu za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva „Rudolf Perešin“ u Donjem Zemuniku.

Prava kadeta tijekom kadetske službe

Svi studenti-kadeti imaju podmirene cjelokupne troškove studiranja te osigurane pogodnosti kako slijedi:

– osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje,

– osiguranje od posljedica nesretnog slučaja,

– obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti,

– smještaj u vojnim lokacijama,

– prehranu,

– vojnu odoru i sportsku opremu,

– mjesni prijevoz u mjestu školovanja,

– refundaciju troškova prijevoza za dva putovanja godišnje iz mjesta školovanja u mjesto

prebivališta i obratno prema cijeni autobusne ili željezničke karte

– studentsku iskaznicu (X-icu),

– obvezne udžbenike i pisaći pribor,

– osobno prijenosno računalo i pristup internetu,

– korištenje sportskih terena u vojnim lokacijama,

– troškove izrade i obrane završnog rada,

– iznos upisnine za studij,

– iznos participacije u troškovima studija pri redovnom upisu akademske godine,

– mjesečnu stipendiju za kadete (1. godina studija – 800,00 kuna, 2. godina studija – 1.000,00 kuna, 3. godina studija – 1.200,00 kuna, 4. godina studija – 1.700,00 kuna, 5. godina studija – 2.800,00 kuna).

Obveze kadeta tijekom kadetske službe

– ugovorna obveza rada u sustavu Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH u dvostrukom trajanju od vremena studiranja,

– izvršavanje studenskih i vojnih obveza.

Radi što boljeg uvida u život i rad kadeta Hrvatsko vojno učilište „Dr. Franjo Tuđman“ organizira „Dane otvorenih vrata“, jednu subotu mjesečno tijekom godine. Posjetiteljima se prezentiraju preddiplomski i diplomski sveučilišni studijski programi za potrebe Hrvatske vojske, uvjeti i način upisa na studij Vojnog inženjerstva, Vojnog vođenja i upravljanja, Vojnog pomorstva i Aeronautika – smjer vojni pilot, posebni kriteriji Ministarstva obrane RH za upis, kadetska prava i obveze te vojna obuka. Također, posjetiteljima je omogućen i obilazak Kampusa na HVU, razgledavanje taktičko-tehničkog zbora te razgovor s kadetima. Za obavijesti o sljedećem Danu otvorenih vrata na HVU „Dr. Franjo Tuđman“ u Zagrebu i Splitu pogledati više na: https://www.morh.hr/postani-kadet-hrvatske-vojske/.

Sveučilišni studij Vojno vođenje i upravljanje (Zagreb)

Studij Vojnog vođenja i upravljanja (VviU) sveučilišni je studij namijenjen školovanju budućih časnika Oružanih snaga RH, a primarno je usmjeren na društveno područje. Studij Vojno vođenje i upravljanje izvodi se kao preddiplomski studij i traje osam semestara (240 ECTS bodova), a završetkom istog stječe se akademski naziv prvostupnika (baccalaureus) Vojnog vođenja i upravljanja i čin poručnika roda pješaštvo, vojna policija i vojno-obavještajnog roda.

Nakon završenog preddiplomskog studija Vojnog vođenja i upravljanja u skladu s ostvarenim rezultatima na preddiplomskom studiju dijelu kadeta otvara se mogućnost upisa redovnog diplomskog studija Vojnog vođenja i upravljanja u trajanju od dva semestra (60 ECTS bodova) te stjecanja akademskog naziva magistra vojnog vođenja i upravljanja.

Više o studiju i upisima: https://www.morh.hr/sveucilisni-preddiplomski-studij-vojno-vodenje-i-upravljanje-hvu/.

Sveučilišni studij Vojno inženjerstvo (Zagreb)

Studij vojno inženjerstvo (VI) sveučilišni je studij namijenjen školovanju budućih časnika Oružanih snaga RH, a primarno je usmjeren na tehničko područje. Studij vojno inženjerstvo izvodi se kao preddiplomski koji traje osam semestara (240 ECTS bodova), a završetkom istog stječe se akademski naziv prvostupnika (baccalaureus) vojnog inženjerstva i čin poručnika roda oklopništvo, pješaštvo, topništvo, inženjerija, veza, NBKO, protuzračna obrana, motrenje i navođenje ili tehnička služba.

Nakon završenog preddiplomskog studija vojno inženjerstvo, u skladu s ostvarenim rezultatima na preddiplomskom studiju, dijelu kadeta otvara se mogućnost upisa redovnog diplomskog studija vojno inženjerstvo u trajanju od dva semestra (60 ECTS bodova) te stjecanja akademskog naziva magistra inženjera vojnog inženjerstva.

Više o studiju i upisima: https://www.morh.hr/studij-vojno-inzenjerstvo-hvu-kadet-osrh/.

Sveučilišni studij Vojno pomorstvo (Split)

Studijski program Vojno pomorstvo (VP) sveučilišni je studij namijenjen školovanju budućih časnika Oružanih snaga RH i budućih zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova ili Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Studij Vojno pomorstvo izvodi se kao integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij koji traje deset semestara (300 ECTS bodova), a završetkom istog stječe se akademski naziv magistra inženjera vojnog pomorstva (smjer vojne nautike i smjer vojnog brodostrojarstva) te se dodjeljuje čin poručnika korvete roda pomorstvo ili tehničke službe.

Program je osmišljen tako da se studentima omogući stjecanje teorijskih i praktičnih znanja te poznavanje i razumijevanje stručnih i znanstvenih načela i postupaka važnih za pomorsku struku i pomorske vještine nužne u procesu upravljanja brodom: plovidbu, manevriranje, održavanje, rukovanje teretom te ostale postupke uređene Međunarodnom konvencijom (STCW) i drugim međunarodnim i nacionalnim standardima. Opće kompetencije koje kadeti stječu završetkom studijskog programa Vojno pomorstvo istovjetne su kao i na ostalim pomorskim fakultetima.

Više o studiju i upisima: https://www.morh.hr/studij-vojno-pomorstvo-vojna-nautika-i-vojno-brodostrojarstvo/.

Sveučilišni studij Aeronautike – vojni pilot

Školovanje kadeta – pilota traje ukupno pet godina i sastoji se od sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija Aeronautike – smjer vojni pilot. Studiji aeronautike – vojni pilot namijenjeni su školovanju i osposobljavanju budućih časnika Oružanih snaga RH vojnih pilota, a primarno su usmjereni na tehničko područje. Preddiplomski studij Aeronautika – vojni pilot traje šest semestara (180 ECTS bodova), a završetkom istog stječe se akademski naziv prvostupnika (baccalaureus) aeronautike. Nakon završenog preddiplomskog studija kadeti su obvezni upisati i diplomski studij Aeronautika – vojni pilot koji traje četiri semestra (120 ECTS bodova), a završetkom istog stječe se naziv magistra aeronautike (smjer vojni pilot), zvanje vojnog pilota i čin poručnika roda zrakoplovstvo.

Studij Aeronautike – vojni pilot obuhvaća studiranje na dvije lokacije pri čemu se pet semestara preddiplomskog studija provodi na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, a šesti semestar preddiplomskog studija i cijeli diplomski studij u Središtu za obuku HRZ „Rudolf Perešin“ u Zemuniku Donjem (pokraj Zadra).

Više o studiju i upisima: https://www.morh.hr/studij-aeronautika-vojni-pilot-hrvatsko-vojno-uciliste-hvu-fpz/.

Ako se odlučite za studij na vojnim studijskim programima, preporuke su:

– Čekati objavu natječaja na web stranici Ministarstva obrane RH (www.morh.hr),

– Predati dokumentaciju u Područni odsjek za poslove obrane sukladno uvjetima natječaja,

– Pripremati se za polaganje traženih predmeta na maturi,

– Trenirati i pripremati se za provjere tjelesne spremnosti i zdravstvenog stanja.

Zanimljivi linkovi:

Sveučilište u Zagrebu – Vojni studijski programi

https://vojni.unizg.hr/vodic_za_upis

Sveučilište u Splitu – Vojno pomorstvo

https://www.unist.hr/studiji-i-nastava/studij-vojno-pomorstvo

Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

https://www.fpz.unizg.hr/zan/

Leti s najboljima – postani i ti vojni pilot

Sveučilišni studijski programi na HVU – promo spot

Zimski kamp kadeta

Hrvatska vojska bogatija je za 132 nova promovirana diplomanta

III. Program dragovoljnog vojnog osposobljavanja

Program Dragovoljnog vojnog osposobljavanja (prije Dragovoljno služenje vojnog roka) provodi se u Oružanim snagama Republike Hrvatske (OS RH) od 2008. godine, u skladu s Pravilnikom o dragovoljnom vojnom osposobljavanju.

Dragovoljnim vojnim osposobljavanjem ročnici stječu vojna znanja i vještine za obnašanje vojničkih dužnosti u rodu pješaštva Oružanih snaga RH, te potrebna znanja i vještine za služenje u pričuvnom sastavu OS RH.

Program dragovoljnog vojnog osposobljavanja traje 40 radnih dana i provodi se u vojarni „123. Brigade HV“ u Požegi. Tijekom obuke ročnici stječu neprocjenjivo iskustvo, nova znanja i vještine uz osiguran smještaj i prehranu, te mjesečnu naknadu u iznosu od 3.000,00 kn i mnogo drugih pogodnosti. Po završetku programa obuke dragovoljni ročnici imaju mogućnost pristupiti selekcijskom postupku za prijam u djelatni vojni sastav, te po završetku odabirnog postupka postati profesionalni vojnik/mornar Oružanih snaga RH.

Kandidat može biti upućen na dragovoljno vojno osposobljavanje do posljednjega dana kalendarske godine u kojoj navršavaju 30 godina ako ispunjava sljedeće uvjete:

– da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske

– da je zdravstveno sposoban za vojnu službu

– da se protiv njega ne vodi kazneni postupak

– da nije osuđivan na bezuvjetnu kaznu zatvora za bilo koje kažnjivo djelo u trajanju više od šest mjeseci

– da nije odslužio vojni rok

– da nije podnio zahtjev za otpust ili odricanje od hrvatskog državljanstva.

Iznimno, na dragovoljno vojno osposobljavanje mogu se uputiti i vojni obveznici stariji od 30 godina ako su kandidati za ugovorne pričuvnike, vojne specijaliste ili za kasni prijam u djelatnu vojnu službu.

Prijave za dragovoljno vojno osposobljavanje moguće su tijekom cijele godine podnošenjem zahtjeva u Područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta.

Kandidate koji zadovolje propisane uvjete, Područni odsjek za poslove obrane poziva na zdravstvene preglede i psihološka ispitivanja koji se provode u Zavodu za zrakoplovnu medicinu u Zagrebu i u Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu.

IV. Kontakti

Više informacija o svemu navedenom potražite na web portalima: o www.morh.hr o http://vojni.unizg.hr o www.unist.hr     o http://fpz.unizg.hr o http://vojnipilot.hr o https://hrvatski-vojnik.hr/  

Comments are closed.

Loading...
XV. gimnazija