XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

TVZ nudi besplatne pripreme iz matematike i fizike

Za sve maturante koji izaberu Tehničko veleučilište u Zagrebu kao svoj izbor, TVZ organizira  besplatne pripreme za polaganje ispita iz matematike razine A u trajanju od 32 sata, tijekom 8 subota po 4 sata i pripreme iz fizike 8 tjedana po 4 sata. 

Besplatnim pripremama, budućim studentima na TVZ-u žele omogućiti uspješnije studiranje i polaganje ispita državne mature iz matematike i fizike.

Pripreme iz Matematike počinju 14.03.2021. i traju do 08.05. 2021. te će se nastava održavati u terminima od 09:00 – 13:00 sati.

Pripreme iz Fizike počinju u tjednu 8.3.2021 i traju do tjedna 10.05.2021. te će se nastava održavati radnim radnom od 19:30 – 21:00 dva puta tjedno a prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Pripreme drže nastavnici TVZ-a, koji najbolje znaju koja su predznanja potrebna za uspješno studiranje na TVZ-u, a rade prema sadržaju ispitnog kataloga za državnu maturu u školskoj godini 2020./2021

Mjesto održavanja priprema ONLINE – korištenjem MSTeams platforme i drugih alata prema potrebi nastave.

Dodatni materijali za pripreme za polaganje državne mature: https://bkovacic.weebly.com/matematika-na-drzavnoj-maturi-rijeseni-zadaci.html

Prijaviti se možete na poveznici: http://cjelozivotno.tvz.hr/prijava-za-pripreme-na-dm/


Comments are closed.

Loading...
XV. gimnazija