XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Međunarodni dan zaštite močvara

MOČVARE -GLOBE plakat

Međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništa obilježava se 2. veljače na nivou svih država Zemlje . Na navedeni dan godine 1971. u iranskom gradu Ramsaru donesena je Konvencija o zaštiti vlažnih staništa, koju je do danas potpisalo više od 159 zemalja, među kojima i Hrvatska.
Ramsarska Konvencija je sporazum koji čini okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i razumnom iskorištavanju močvara. Među 116 zemalja koje su potpisale Ramsarsku konvenciju nalazi se i Hrvatska, a na Ramsarskom popisu su i naša močvarna područja poput Crne Mlake, Donji tok Neretve, Kopački rit, Lonjsko i Mokro polje.

Kao važnost naglaska na zaštitu i očuvanje močvarnih staništa GLOBE team vam je priredio mali kreativni uradak.

Fotografija:

  • Slide1: mioc.hr

Comments are closed.

XV. gimnazija
Loading...