XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Privremeni rezultati, žalbe i konačni rezultati – Državno natjecanje iz matematike

• Zadatci i rješenja bit će objavljeni na stranicama AZOO i na http://natjecanja.math.hr/drzavno2020
u ponedjeljak 26. listopada 2020. u poslijepodnevnim satima.
• Državno povjerenstvo provest će vrednovanje učeničkih radova te objaviti na web
stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje i na stranici http://natjecanja.math.hr/drzavno2020
privremene ljestvice poretka (zaporka i broj bodova po zadacima), najkasnije u utorak 3.
studenoga 2020. do 12 sati.
• Učenici imaju pravo na žalbu. Nakon objave privremene ljestvice poretka žalbu će biti
moguće uložiti slanjem elektroničke pošte sa službene adrese učenika (…@skole.hr) na
adresu DN2020@math.hr, najkasnije do četvrtka 5. studenoga 2020. u 17 sati.
U naslovu poruke treba navesti kategoriju i zadatak (npr. “7.r OŠ, 3.zad” ili “2.r A var, 1.zad”),
a u tekstu maila zaporku i obrazloženje žalbe. U slučaju žalbe na više zadataka treba poslati
odvojene mailove.
• Nastojat ćemo da svaki učenik u roku od 48 sati dobije odgovor na žalbu sa skenom testa.
• Nakon rješavanja svih pristiglih žalbi, a najkasnije u ponedjeljak 9. studenoga 2020. do 12
sati bit će objavljene konačne ljestvice poretka s imenima učenika.


Comments are closed.

Loading...
XV. gimnazija