XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Prvi dan nastave i podjela udžbenika – 7.9.2020.

Dragi učenici prvih, drugih i trećih razreda, poštovani roditelji,

u ponedjeljak 7.9.2020. započinjemo novu školsku godinu u posebnim, dobro nam poznatim okolnostima radi kojih će i nastava biti organizirana na drugačiji način. Svi se moramo prilagoditi novonastaloj situaciji, poštovati epidemiološke mjere i u tome biti dosljedni i disciplinirani. One uključuju posebno pažljivo organizirani ulazak učenika u školu za koji ćemo koristiti više ulaza:

  • glavni ulaz iz ulice Jordanovac – ulaz u Ž hodnik na katu
  • ulaz Čikoševa 1 – ulaz u J hodnik i M hodnik na katu
  • ulaz Čikoševa 2 – ulaz u P hodnik
  • ulaz Čikoševa 3 – ulaz u N hodnik
  • ulaz  Srednja porta – ulaz u Z hodnik na katu.

Važno! Svatko tko dolazi u školu, obavezan je nositi masku te na ulazu dezinficirati ruke. U školu ne smiju ući osobe koje imaju simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće s disanjem, poremećaj osjeta njuha i okusa); ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su COVID-19 pozitivni.

Učenik prije dolaska u školu treba izmjeriti temperaturu te ako je povišena ili ako osjeća respiratorne simptome, ne dolazi u školu i o tome obavještava razrednika.

Uz navedeno, treba se pridržavati i sljedećih mjera:

•          za vrijeme kretanja po školi održavati fizičku udaljenost (2 m)

•          pojačati higijenu ruku (dezinfekcija pri ulazu i češće pranje ruku)

•          koristiti vlastitu kemijsku i običnu olovku pri pisanju.

Za prvi dan smo odlučili organizirati samo jedan sat nastave s razrednikom i preuzimanje udžbenika. Zato smo definirali raspored dolazaka učenika u školu, koji se nalazi u nastavku teksta te odredili učionice u kojima ćete sa svojim razrednicima održati sat, te od njih dobiti udžbenike, upute o daljnjem radu i raspored sati.

Molimo vas da poštujete zakazano vrijeme dolaska!


Comments are closed.

Loading...
XV. gimnazija