XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Profesionalna orijentacija-poziv 23.10. u 14,15 sati

Pozivamo zainteresirane maturante na predavanje Ane Boban, prof.psih.

u srijedu, 23.10.2019. u 14,15 u glazbenu dvoranu škole.

Na prezentaciji, koja traje 1 sat, maturanti se upoznaju s:

  • Bolonjskim procesom  i promjenama na Sveučilištu
  • podjelom fakulteta na Zagrebačkom sveučilištu
  • načinima i cijenom studiranja
  • raspodjelom bodova  na razredbenom postupku
  • brojem kandidata koji konkuriraju na pojedinom fakultetu i brojem bodova potrebnih za upis na željeni fakultet

Comments are closed.

Loading...
XV. gimnazija