XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Rotary klub Zagreb centar raspisuje

NATJEČAJ

za stipendiranje izvrsnih učenika/ica srednjih škola i studenata/ica kojima je potrebna financijska pomoć kod redovnog školovanja

Stipendija Rotary kluba Zagreb Centar ”Gordan Čačić”

Pravo na stipendiju mogu ostvariti:

 • Redovito upisani učenici/ice II, III i IV razreda srednjih škola u Zagrebu kojima je prosjek ocjena prethodno završenog razreda 4,5 i više
 • Učenici/ice koji ne ostvaruju pravo na stipendiju po nekoj drugoj osnovi
 • Učenici/ice slabijeg materijalnog stanja

U slučaju istih ili u bitnom sličnih uvjeta, prednost pri dodjeli stipendija imaju:

 • raniji stipendisti/ice Kluba koji su se istaknuli svojim aktivnostima u Klubu, kandidati/kinje s boljim prosjekom ocjena i boljim uspjehom u dodatnim aktivnostima, kandidati/kinje koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na natjecanjima u RH ili inozemstvu iz nekog srednjoškolskog predmeta, kandidati/inje bitno slabijeg materijalnog i socijalnog statusa, kandidati/inje bez jednog ili oba roditelja ili učenici/e koji potječu iz obitelji s više djece
 • Redoviti student/ice sveučilišnog dodiplomskog studija na nekom od fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

ako su kao učenici/ice srednje škole bili stipendisti/ice Fonda za stipendiranje učenika/ica srednjih škola i studenata „Gordan Čačić“, ako nastavljaju sa studijem na nekom od fakulteta Sveučilišta u Zagrebu odmah po završetku srednje škole, ako im je prosjek ocjena iz položenih ispita u dosadašnjem studiju 4,0 ili više (odnosi se na studente trećeg i kasnijih semestara studija), ako nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija, ako nisu stariji od 26 godina i ako su slabijeg materijalnog stanja

Kandidati/kinje koji/e zadovoljavaju sve navedene kriterije bit će pozvani/e na razgovor.

Novčani iznos stipendije

Stipendije se dodjeljuju jednom godišnje, za razdoblje od 10 mjeseci trajanja školske godine.

Mjesečni iznos stipendije iznosi 1.400,00 kn.

Odabranim stipendistima/icama stipendije se isplaćuju počevši od 1. rujna tekuće školske godine.

Popis dokumenata koje je potrebno priložiti prilikom prijave:

 • Popunjena Prijavnica (dostupna u prilogu)
 • Preslika svjedodžbe prethodno završenog razreda ovjerenu od tajništva škole. Za student/ice: ovjereni prijepis ocjena s prethodne godine studija
 • Preporuka razrednika/ice o primjerenom vladanju i aktivnom sudjelovanju u školskim aktivnostima ili druge relevantne preporuke (mentori, voditelji vanškolskih aktivnosti, nastavnici)
 • Preslike diploma izvanškolskih aktivnosti i natjecanja
 • Potvrda o materijalnom stanju roditelja (porezni izvadak)
 • Esej o djelovanju i organizaciji Rotary (do 1500 riječi)

Rok za prijavu:  02. listopad 2019.

Molimo ispuniti prijavnicu i priložiti tražene dokumente te sve poslati poštom ili donijeti osobno na adresu:

Rotary klub Zagreb Centar

Stipendija  ”Gordan Čačić”

Ulica kneza Borne 2 (Hotel Sheraton), 10 000 Zagreb

Kada se mogu očekivati rezultati natječaja?

Do 30.listopada 2018. kandidati/kinje će dobiti obavijest o rezultatima natječaja putem e-maila.

Rotary klub Zagreb Centar, Ulica kneza Borne 2 (Hotel Sheraton), Zagreb

www.rotary-zagreb.hr

U Zagrebu, 12.09.2019.

Kontakt osoba:

Doc. dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić

vlatka.boricevic@zg.t-com.hr


Comments are closed.

Loading...
XV. gimnazija