XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

DSD- Deutsches Sprachdiplom- Njemačka jezična diploma

Naša škola je jedna od škola koja provodi program i ispite za Njemačku jezičnu diplomu.

Taj program podržava Središnjica za škole u inozemstvu ( Zentralstelle für das Auslandsschulwesen –ZfA).

Učenici naše škole mogu besplatno polagati ispite za stjecanje Njemačke jezične diplome i to na dvije razine:

-DSD I- Njemačka jezična diploma I (razina B1)

– DSD II- Njemačka jezična diploma II (razina B2/C1)

ISPIT DSD I

Ispit DSD I mogu polagati svi učenici naše škole, bez obzira uče li njemački u redovnom programu, na fakultativnoj nastavi ili pretpostavljaju da posjeduju jezične kompetencije za tu razinu stečene izvan škole.

Učenici koji pohađaju DSD nastavu, polažu ovaj ispit u drugom razredu, a učenici koji ne pohađaju DSD nastavu, ovaj ispit u pravilu polažu u 3. ili 4. razredu.

 Ispit se održava u ožujku i sastoji se od pisanog dijela i usmenog ispita.

Opis ispita i primjeri setova za ispit mogu se naći na poveznici

https://www.auslandsschulwesen.de/Webs/ZfA/DE/Deutsch-lernen/DSD/DSD-I/dsd-i_modellsaetze.html

ISPIT DSD II

 DSD II (Deutsches Sprachdiplom II) je međunarodno priznati certifikat.

Učenici koji polože ispit DSD II, stekli su jezične preduvjete za studij u Njemačkoj , Austriji i Švicarskoj.

Da bi stekli pravo na polaganje  ispita  DSD II, učenici moraju pohađati fakultativnu nastavu pod nazivom „DSD-Njemački za njemačku jezičnu diplomu“  tijekom sve četiri godine.

Kroz projektnu nastavu, komunikacijski pristup i potporu lektora, izvornih govornika, učenici u okviru ovog predmeta razvijaju kompetencije koje su jedan od preduvjeta  za uspjeh na ispitu.

Fakultativna nastava održava se dva sata tjedno tijekom sve četiri godine. Zaključna ocjena upisuje se u svjedodžbu i ulazi u prosjek ocjena.

 Ispit se polaže u četvrtom razredu, u studenom i prosincu i sastoji se od pisanog dijela i usmenog dijela.

Opis ispita i primjeri setova ispitnih materijala mogu se naći na poveznici:

https://www.auslandsschulwesen.de/Webs/ZfA/DE/Deutsch-lernen/DSD/DSD-II/dsd-II_modellsaetze.html


XV. gimnazija
Loading...