XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Riječi / Patrik Modrić

Kad riječi označavaju ideale svog pojma,

Oganj ne svijetli, ne grije.

Nema smisla govoriti o životu

jer postaje natprirodan:

nešto veće od svakidašnjeg, lakše od tmine, nedoživljiv.

Naša bol postaje blaga nelagoda

jer mnogi slamani, rasparani, iscijeđeni više pate i jednako to nazivaju.

Odiremo se o gusto trnje da bismo dohvatili sreću,

a drugi ležanje na ružama nazivlju isto.

Tuga naša doima se bijednom

spram suza nad truplima i ranama.

Bijes; kako možemo durenje zvati bijesom

pored urlika koji lome?

Gdje se naše spoznaje susreću?

Na koji oslonac možemo nagaziti kad plutamo u bestežinskom stanju?

Kako možemo opravdati život?

Za život je potrebna bahatost!

Koliko li je oholosti u ovim riječima da su se usudile utjeloviti iz misli? Koliko li je oholosti u mislima da su se usudile stvoriti riječi?

Nema oholosti ni u mislima, ni u riječima, samo u srcu. Kako li je moje moglo povjerovati da išta vrijedim? Ja, koji sam još mlad i ne znam ništa o životu!

Nikada nećemo znati ništa o tome. Teško je slijepima dogovoriti se oko boje neba.

Slagati se nećemo ni u čemu,

Osim u smrti.

                                                                                                 Patrik Modrić, 4. a


Comments are closed.

XV. gimnazija
Loading...