XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

STEPS u Pragu

+5

U okviru Erasmus + projekta STEPS članice projektnog tima Sanja Vučetić i Sanja Antoliš sudjelovale su od 20.2. do 25.2. 2023. na Europass Teacher Academy tečaju Boosting Creative Thinking and Problem Solving u Pragu. Na tečaju su, prateći teorijska izlaganja i sudjelujući u praktičnim aktivnostima, učile kako koristiti neke od najpoznatijih alata za poticanje kreativnog mišljenja i rješavanja problema. Nove ideje i metode iskoristit će u kreiranju interdisciplinarnog nastavnog sata matematike i psihologije.

Ova je publikacija ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije. Ona izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.

+5

Comments are closed.

Loading...
XV. gimnazija