XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Lov na blago

Lov na blago – prijava

Povodom dana škole, 13. ožujka, organizirat će se po prvi put u našoj školi Lov na blago. Riječ je o timskom natjecanju u kojem timovi prolazeći kroz 12 različitih izazova, koji pokrivaju opće i specifične vještine, prikupljaju ključne riječi za završnu igru asocijacija.

Tim je sačinjen od 4 igrača (kapetan + 3 igrača) koji su učenici naše škole i ne moraju biti iz istog razreda. Lov je dizajniran za 48 timova. U slučaju većeg broja prijavljenih organizacijski odbor će provesti javni odabir sudionika u srijedu 11. ožujka za vrijeme velikog odmora u auli škole.

Timove prijavljuju kapetani putem web obrasca objavljenog na mrežnim stranicama škole, u periodu od petka 6. ožujka u 12:00 do utorka 10. ožujka u 12:00. Svaki učenik se može prijaviti samo u jedan tim.

Za rješavanje svakog izazova tim će imati 10 minuta. Redoslijed rješavanja izazova definirat će organizacijski odbor za svaki tim posebno. U slučaju da tim u predviđenom roku ne uspije riješiti zadani izazov i ne dobije ključni pojam za igru asocijacija, tim može nastaviti rješavati preostale izazove ali neće moći konkurirati za nagrade.

Svi timovi koji uspješno riješe 12 izazova, prikupe sve ključne riječi  i otkriju završni pojam u igri asocijacija, konkuriraju za jednu od tri nagrade. Dobitnici nagrada odabrat će se slučajnim odabirom.

PRAVILA LOVA NA BLAGO

  1. Lov na blago započinje u petak 13. ožujka u 14:00 okupljanjem kapetana timova i organizacijskog odbora u podrumu škole, gdje će kapetanima biti pojašnjena pravila i podijeljeni materijali potrebni za sudjelovanje u Lovu
  2. Timsko rješavanje izazova započinje u 14:30 prema definiranom rasporedu
  3. Tim može pristupiti rješavanju izazova samo ako su prisutni svi članovi tima i to u vrijeme koje je organizacijski odbor odredio za svaki tim
  4. U rješavanju pojedinačnog izazova ne moraju aktivno sudjelovati svi članovi tima  (osim ako je naznačeno drugačije)
  5. Nakon uspješno riješenog pojedinog izazova dežurni nastavnik timu dodjeljuje naljepnicu s pojmom za igru asocijacija
  6. Rješavanje svakog izazova ograničeno je na 10 minuta uz dodatnih 10 minuta na kraju Lova za završavanje igre asocijacija
  7. U slučaju da tim u predviđenom roku ne uspije riješiti zadani izazov, može nastaviti rješavati preostale izazove ali neće moći konkurirati za nagrade

12 IZAZOVA


Comments are closed.

Loading...
XV. gimnazija