XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Nagrada Ministarstva znanosti i obrazovanja

+1

Na Dan učitelja, 05. listopada 2019. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu po prvi puta je dodijeljena nagrada Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Nagradu je dobilo 510 odgojno obrazovnih djelatnika, a sve su dodijeljene prema Pravilniku o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Njime se po prvi puta, a putem javnog poziva, nagrađuju najbolji odgojno – obrazovni djelatnici u Hrvatskoj. Među nagrađenima našlo se i naših šest nastavnika! To su:

Sanja Antoliš – nastavnica matematike

nagrađuje se za mentorstvo učenicima na državnom natjecanju, održana predavanja na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini, dijeljenje primjera dobre prakse, suradnju s udrugama koje unapređuju struku, rad s darovitim učenicima, suautorstvo stručnih knjiga te sudjelovanje u međunarodnom projektu

Aneta Copić – nastavnica matematike

nagrađuje se za mentorstvo učenicima na državnim i međunarodnim natjecanjima, održana predavanja i radionice na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini, dijeljenje primjera dobre prakse, rad u strukovnoj udruzi, izvannastavni rad s darovitima, objavljivanje stručnoga članka, autorstvo obrazovnih sadržaja, vođenje međunarodnih projekata, organiziranje javnog događaja, osmišljavanje i provođenje istraživanja

Mihaela Marceljak Ilić- nastavnica biologije

nagrađuje se za održana predavanja na državnoj i međunarodnoj razini, mentorstvo učenicima na državnom i međunarodnom natjecanju, suautorstvo udžbenika i metodičkog priručnika

Marko Movre- nastavnik fizike, prof

nagrađuje se za mentorstvo učenicima na državnoj i međunarodnoj razini, održana predavanja na državnoj razini, dijeljenje primjera dobre prakse, izvannastavni rad s učenicima s teškoćama i s darovitima, autorstvo obrazovnih sadržaja, organiziranje javnih događaja, osmišljavanje i provođenje istraživanja

Loreana Selišek Butina – nastavnica francuski jezik

nagrađuje se za predavanje, radionicu ili ogledni sat na županijskoj razini, vođenje ili mentoriranje (online) edukacije na državnoj razini, doprinosu struci radom u strukovnim udrugama koje potiču, razvijaju i unapređuju struku, pripremanje, osmišljavanje, sudjelovanje i organizaciju javnoga događaja vezanog uz obrazovanje na županijskoj ili državnoj razini te sudjelovanje u radnim skupinama, povjerenstvima i sl. za izradu strateških, zakonodavnih, kurikulumskih i sl. dokumenata na državnoj razini

Eva Špalj- nastavnica matematike

nagrađuje se za mentorstvo učenicima na državnim i međunarodnim natjecanjima, održana predavanja i radionice na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini, rad u strukovnoj udruzi, izvannastavni rad s darovitima, objavljivanje stručnih članaka, autorstvo obrazovnih sadržaja, vođenje međunarodnog projekta, uređivanje školske mrežne stranice, organiziranje javnog događaja, osmišljavanje i provođenje istraživanja

Izvor: MZO

+1

Comments are closed.

Loading...
XV. gimnazija