XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Zagreb za zdravlje mladih

Centar za zdravlje mladih Zagreb možete koristiti bez uputnice i potpuno besplatno. Nalazi se u Heinzelovoj ulici 62a, te nudi savjetovanja mladima, zaštitu mentalnog zdravlja, programe primarne i sekundarne prevencije ovisnosti, zaštitu reproduktivnog zdravlja, savjetovalište o prehrani te savjetovalište za probleme učenja i prilagodbe.
www.czm.hr

Informativni vodič o besplatnim uslugama zdravstvenih ustanova Grada Zagreba namijenjen mladima možete naći na poveznici
file:///C:/Users/grendulic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Y30U02XE/Priru%C4%8Dnik%20Zagreb%20za%20zdravlje%20mladih%20-%20za%20web%20FINAL.pdf


Comments are closed.

XV. gimnazija
Loading...